Oan gia

Tác giả:RuanYuYe
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Một cuộc sống thanh bình, một mình xưng vương chợt biến mất. Thay vào đó, rắc rối hết lần này lại lần khác kéo đến, khuấy động cuộc sống, chen ngang và phá hỏng mọi thứ. Không những một mà là nhiều rắc rối.. những rắc rối to đùng kéo theo nhiều hệ liệt ==!

“Hắn đích thị là oan gia!”

“Mẹ nó!! Sao hắn lại ở đây?!.. Sao lại là hàng xóm thế này?!”