Ô Dạ Đề

Tác giả:Trạm Lộ
Thể loại:Mạt Thế, Ngôn Tình
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Quạ đen kêu, quạ đen kêu, kêu đến khi thê lương đứt ruột. Nhân gian quỷ mị sinh đào hoa, dưới bóng đào hoa máu vẫn còn xanh biếc.