Nữ Nhi Là Đời Trước Kẻ Tử Thù [C]

nu-nhi-la-doi-truoc-ke-tu-thu
Tác giả:Mộ Tự
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, lại tại lấy Đường Tùng Niên cầm đầu một đám triều thần chèn ép hạ sắp thành lại bại ôm hận mà kết thúc, không ngờ mở mắt tỉnh lại lại phát hiện chính mình xuyên thành Đường Tùng Niên chết yểu nữ nhi.

Hứa Quân Dao: Đánh ngươi đánh ngươi đánh ngươi nha, bảo ngươi cùng bản cung đối nghịch!

Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, nhà ta bảo nha cái này không hào phóng thật có sức lực.

Hứa Quân Dao: Cắn ngươi cắn ngươi cắn ngươi nha, bảo ngươi đều ở triều đình đỗi bản cung!

Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Liền biết bảo nha thích nhất cha ruột cha.

Hứa Quân Dao: . . . MDZZ