Nợ Âm Khó Thoát

no-am-kho-thoat
Tác giả:Ngũ Đẩu Mễ
Thể loại:Kinh Dị, Linh Dị
Sưu tầm
Giới thiệu:

Dịch giả: Sam Zhou

Đã có ai từng mặc áo liệm đi ngủ chưa???

Nếu chưa, tuyệt đối đừng thử...

Bởi vì tôi từng mặc qua, đêm đó....