Nhất Phù Phong Tiên [C]

nhat-phu-phong-tien
Convert
Giới thiệu:

Một kiếm chém yêu ma,
Một pháp động Càn Khôn,
Một đan nghịch thiên tính mạng,
Một phù phong chư tiên.