Nhất Niệm Vĩnh Hằng [C]

nhat-niem-vinh-hang-convert
Tác giả:Nhĩ Căn
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay

Tiểu Hoạt Đầu: Hặc hặc các bạn đọc thân mến.
- Khi chương vừa được post, đó là bản convert thô, chỉ dùng để chích tạm. Tại hạ sẽ up lại bản được edit trong thời gian sớm nhất. Hy vọng các đạo hữu hiểu và thông cảm a.
- Mong các đạo hữu ủng hộ tại hạ. Đó chính là động lực lớn nhất để tại hạ tiếp tục canh chương. Đa tạ, đa tạ.
-------

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Mời chư vị đạo hữu cùng nhau convert NNVH, link QT và đăng ký convert tại đây: [Đăng ký Convert] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Giới thiệu:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.