Nhất Niệm Vĩnh Hằng [C]

nhat-niem-vinh-hang-convert
Tác giả:Nhĩ Căn
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Giới thiệu:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.