Nhất Niệm Vĩnh Hằng [C]

nhat-niem-vinh-hang-convert
Tác giả:Nhĩ Căn
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Hoàn Thành

Xin mời các đạo hữu tham gia bình luận về truyện tại mục [Thảo Luận] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Cũng thân mời quý hữu đón đọc bản dịch Nhất Niệm Vĩnh Hằng, vốn do diễn đàn Bạch Ngọc Sách dịch.

Giới thiệu:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.