Nhất Ngôn Thông Thiên [C]

nhat-ngon-thong-thien
Tác giả:Hắc Huyền
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Hoàn Thành

Mời độc giả xem và tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền

Giới thiệu:

Thiên có cửu trọng, Địa có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!