Nhạn Thái Tử [C]

nhan-thai-tu
Tác giả:Kinh Kha Thủ
Sưu tầm
Giới thiệu:

Gỗ tử đàn điền, chỉ hồ làm vợ, sáu đại tiên đoán, ai là Thái Tử
Một cái hiện đại li miêu đổi Thái Tử chuyện xưa!