Nhân Đạo Đại Thánh [C]

nhan-dao-dai-thanh
Tác giả:Mạc Mặc
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Truyện Hay Đề Cử
Giới thiệu:

Kẻ yếu khàn cả giọng, cũng không ai quan tâm, cường giả nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại có thể xâm nhập nhân tâm.

Một gốc cây hừng hực bốc cháy thiên phú cây, mỗi một cái lá cây đều chở đầy lấy khác biệt Linh văn, tông môn bị diệt, biến thành quáng nô Lục Diệp bằng cái này trở thành tu sĩ, khuấy động Cửu Châu phong vân.