Ngươi Đúng Là Một Thiên Tài [C]

Convert
Giới thiệu:

Nhìn ngươi làm chuyện tốt!

Cái này miếu nhỏ muốn dung không được ngươi rồi a?

Ngươi thật đúng là cái thiên tài!

Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm thân ký.