Ngự Quỷ Giả [C]

Thể loại:Hiện Đại, Linh Dị
Convert
Giới thiệu:

Thế giới song song, thần bí sống lại, quỷ quái hoành hành.
Vì vậy, rất nhiều nghề nghiệp và môn phái tưởng như đã biết mất từ lâu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.
Mô Kim Hiệu Úy, Bàn Sơn lực sĩ, Mao Sơn đạo nhân, Mật Tông tăng nhân...