Nghịch kiếm cuồng thần [C]

Convert
Giới thiệu:

Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người khi nhục.
Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng kiếm đạo, diễn hóa công phạt Thánh thuật!
Một kiếm sao trời diệt, một kiếm quỷ thần kinh!
Một kiếm nơi tay, một thế cuồng thần!