Nerô, nhà thơ bạo chúa

Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Tiểu thuyết lịch sử duy nhất của Kosztolányi Dezső (Kôxtôlanhi Đejuê), Nerô – nhà thơ bạo chúa, được coi là tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng văn học nhân loại. Tác phẩm cũng đưa ông lên địa vị nhà văn bậc thầy của phong trào Văn học mới Hungari.

Tiểu thuyết được Lê Xuân Giang - người từng là kỹ sư công nghệ chế tạo máy tại Hungari chuyển sang tiếng Việt.

Nerô, nhà thơ bạo chúa cũng là một trong 5 tác phẩm trong kho tàng văn học Hungari đã được Nhà xuất bản Thanh Niên tổ chức biên dịch và tái bản nhân ngày Quốc khánh Hungari (20.8) vào năm 2009.