Mộc Diệp Chi Đẳng Cấp Đại Lão [C]

Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Hokage làm chủ thế giới, chính giữa gia nhập mặt khác hoạt hình thế giới làm phụ Vô Hạn Lưu, không phải thuần túy Hokage.

Trước mắt lộ tuyến vì Hokage —— Chuyển sinh thành Slime —— Hokage —— Fate(Stay night)—— Hokage —— Re:Zero —— Fate:Extra