Minh Chủ [C]

minh-chu
Sưu tầm

Mời độc giả tham gia thảo luận, góp ý tại: [Thảo Luận] Minh Chủ [C] 冥主 - Trung Nguyên Ngũ Bách

Giới thiệu:

Xuân sam niên thiểu, tế vũ vi mang, hắn là Tứ Quý sơn trang quý công tử.
Giang hồ xa, triều đình cao, hắn là một chữ định thiên hạ mưu chủ.
Lôi Phong tháp đổ, Tây hồ nước cạn, hắn cũng đợi không được người mà hắn muốn đợi
. . . .
Hắn là vương hầu, cũng là tên khất cái, đã ẩn sĩ, lại là tục nhân. Người sợ hắn thì sợ hắn như sợ yêu ma, người kính hắn thì kính hắn như kính Thần Minh. Đây là chuyện xưa đời đời kiếp kiếp Luân Hồi không nghỉ của một gốc tiên thảo nằm trên Thiên Hà, cũng có thể là sự tình phát sinh ở ngay bên cạnh chúng ta. Vô tận tuế nguyệt, lặng yên quay đầu, quần tinh thưa thớt, duy Quý Liêu một người độc Tiên.
-----------------------------------------------------------------
Tên ban đầu của bộ này là Tiên Liêu, nhưng mà do độc giả phản hồi cộng thêm ý kiến từ biên tập viên nên tác giả đổi tên thành Minh Chủ, bạn nào đọc bên diễn đàn Trung Quốc sẽ phát hiện là sau hơn 50 chương của quyển 1 thì tác giả đổi tên truyện