Miếng Ngon Hà Nội

Tác giả:Vũ Bằng
Thể loại:Nhật Ký, Việt Nam
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Ðọc "Miếng ngon Hà Nội" (NXB Văn học, 1990), mới hay cuốn sách đâu chỉ viết về miếng ngon mà còn nói với chúng ta nhiều hơn về Hà Nội, về đất nước. Mô tả món ăn mà như thơ, nghe nói về món ăn mà như thấy từng nét quê hương, từng nỗi lòng đau đáu...

nguồn: gacscach.com