Mạc Cầu Tiên Duyên

mac-cau-tien-duyen
Thể loại:Tiên Hiệp
Dịch Truyện Hay
Giới thiệu:

Tu Tiên, là không thể cầu.
Đây chính là câu chuyện về thiếu niên tên Mạc Cầu.

Cảnh giới võ giả: Luyện da, Đoán cốt, Luyện tạng, Hậu thiên (tam lưu : nhập lưu, nhị lưu, nhất lưu). Muốn tu hành phải khai mở tất cả khiếu huyệt quanh thân rồi chuyển hóa thành pháp lực. Trước 30 tuổi chưa đột phá Tiên thiên, tu Tiên vô vọng.

Cảnh giới tu tiên: Luyện Khí 12 tầng, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,... Trước 60 tuổi mà chưa Trúc Cơ, Trúc Cơ vô vọng.