Luyện Kiếm

Tác giả:Vong Ngữ
Thể loại:Tiên Hiệp
Dịch Truyện Hay

Mời các Phàm mê đón đọc và tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Luyện Kiếm - Vong Ngữ

Mời mọi người Đăng Ký Dịch truyện tại: [ĐK Dịch] Luyện Kiếm - Vong Ngữ - Tuyển thành viên Dịch

Giới thiệu:

Vì kiếm, nhiều kẻ bỏ qua gia đình và sự nghiệp, vì việc nghĩa không chùn bước.
Vì kiếm, nhiều kẻ đánh mất đi lý trí, sa vào địa ngục.
Phong vân nổi lên, linh kiếm sinh ra, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết.
Thiếu niên Luyện Kiếm Sư ngang trời xuất thế. Dị hỏa dung thân, trở thành Luyện Kiếm Tông Sư.
Hắn rèn ra lưỡi kiếm sắc bén nhất từ xưa tới nay, vượt qua mọi chông gai, đi tới luyện kiếm đỉnh phong.