Luyện Khí Năm Ngàn Năm

Luyen-khi-nam-ngan-nam
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Phương Vũ tu luyện gần năm ngàn năm , còn không có đột phá Luyện Khí kỳ..."Ta thật sự chỉ Luyện Khí kỳ, nhưng các ngươi chớ chọc ta!"