Lục Tích Chi Tham Lang [C]

Tác giả:Liễu Hạ Huy
Thể loại:Dị Năng, Đô Thị
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Trùng sinh qua, mặc sức tưởng tượng tương lai, mộng ảo sự thật, lại tố truyền kỳ nhân sinh!

Thần Thạch nghiền nát, vô số mảnh vỡ rơi lả tả thế giới, Linh khí tán loạn khiến cho tu chân tiêu vong.

Bình tĩnh đô thị xuống, Thần Thạch mảnh vỡ năng lượng kích phát, một nhóm người sửa đổi gien, mở ra thức tỉnh.

Trời sinh si ngốc thiếu niên, ngoài ý muốn bị bắt đi đã tiến hành "Ái Nhân Tư Thản" thí nghiệm, hấp thu Tham Lang Thần Thạch năng lượng, từ đó từ thiếu niên này lột xác, sói hành đô thị.

"Coi hắn là kẻ đần người, mới thật sự là kẻ đần." Một cái lưng đeo Tham Lang vận mạng kẻ đần cuộc sống hạnh phúc như vậy bắt đầu.