Luân Hồi Đại Kiếp Chủ [C]

Tác giả:Văn Sao Công
Thể loại:Dị Giới, Du Hí
Convert
Giới thiệu:

Tử vong, có hay không toàn bộ khởi đầu mới?

Tại võ giả thế giới quyền áp đương đại, cái thế vô địch.

Tại tiên hiệp thế giới một kiếm phi tiên, chặt đứt tất cả nhân quả.

...

Đây là một cái lữ giả, Luân Hồi vô tận thế giới chuyện xưa.