Luận Anh Hùng

luan-anh-hung
Tác giả:Ôn Thụy An
Thể loại:Kiếm Hiệp
Hoàn Thành Truyện Hay Sưu tầm

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Luận Anh Hùng hệ liệt:

Q1. Ôn Nhu Nhất Đao
Q2. Nhất Nộ Bạt Kiếm
Q3. Kinh Diễm Nhất Thương
Q4. Thương Tâm Tiểu Tiễn
Q5. Triều Thiên Nhất Côn
Q6. Quần Long Chi Thủ
Q7. Thiên Hạ Hữu Địch

Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien