Long Thành [C]

long-thanh
Thể loại:Khoa Huyễn
Convert Truyện Hay Promote to front

Từ chương 1 tới chương 40 là convert thô các đạo hữu đọc bản dịch tại đây nhé
Long Thành - Phương Tưởng

Xin mời các đạo hữu tham gia bình luận về truyện tại đây: [Thảo Luận] Long Thành - Phương Tưởng

Giới thiệu:

Một cái gia hỏa lãnh đạm, một cái chuyện xưa lãnh đạm. Lãnh đạm.