Long Thành [C]

long-thanh
Thể loại:Khoa Huyễn
Convert Truyện Hay

Xin mời các đạo hữu tham gia bình luận về truyện tại đây: [Thảo Luận] Long Thành - Phương Tưởng

Giới thiệu:

Một cái gia hỏa lãnh đạm, một cái chuyện xưa lãnh đạm. Lãnh đạm.