Long Thành

long-thanh
Thể loại:Khoa Huyễn
Dịch Truyện Hay

Xin mời các đạo hữu đọc tiếp theo là chương 51 ở đâyBản edit Long Thành - Phương Tưởng

Giới thiệu:

Một gia hỏa lãnh đạm, một câu chuyện xưa lãnh đạm...