Long Hoàng Võ Thần

long-hoang-vo-than
Tác giả:Bộ Chinh
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Đô thị tu Tiên chí tôn Sảng Văn! Độ Kiếp kỳ Đại tu sĩ Lăng Vân hồn xuyên qua đô thị, tiên vũ đồng tu, đan dược, luyện khí, vẽ bùa, bày trận không gì làm không được, với vô địch có tư thế nghịch thiên quật khởi, chân đạp Bát Phương!