Livestream Giải Phẫu [C]

livestream-giai-phau-convert
Thể loại:Đô Thị, Hệ Thống
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Một cái ngoại khoa bác sĩ nhỏ, không cẩn thận lấy được hệ thống gia trì, càn quét giới y học, diệu thủ hồi xuân, sống vô số người.

Bác sĩ mỗi lần giải phẫu đều livestream, được hàng nghìn người hâm mộ.