Lĩnh Nam Chích Quái

Thể loại:Kỳ Bí, Việt Nam
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có thể nói, Lĩnh Nam Chích Quái là một trong những tác phẩm chiếm giữ vị trí quan trọng và có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của người Việt.

Ra đời vào khoảng cuối thời Trần, đúng như tên gọi Lĩnh Nam Chích Quái - Lựa chọn ra những câu chuyện kỳ quái ở đất Lĩnh Nam, cuốn sách là tập hợp 22 câu chuyện cổ tích hoặc huyền thoại trong dân gian mà tương truyền đã được Trần Thế Pháp, một danh sĩ của triều đại này đã sưu tầm và biên soạn.

Trong tác phẩm này, bên cạnh những truyền thuyết ở thời thái cổ kể về sự hình thành giống nòi, gầy nước dựng non hay sự tích về những nhân vật mà sau này vẫn được nhắc đến trong các cuốn sách sử thời trung đại; còn có những câu chuyện gắn liền với sự ra đời của những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc được bảo lưu suốt ngàn đời nay.