Lịch Hồng Hoang [C]

lich-hong-hoang-convert
Tác giả:Zhttty
Thể loại:Kỳ Huyễn
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự...

Kia là nhân loại trầm luân tại vô biên huyết sắc bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong niên đại...

Ngày đó, một cái tên là Bàn bộ lạc, sinh ra một cái tên là Cổ hài nhi...

Ngày đó, một cái tên là Hồng bộ lạc, sinh ra một cái tên là Quân hài nhi...

Ngày đó, một cái tên là Lý bộ lạc bên trong, ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn...

Ngày đó, một cái tên là Da bộ lạc, sinh ra...

Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự...

Kia là nhân loại lấy vô tận phấn đấu, ngàn vạn hi sinh mà cuối cùng khai thiên tịch địa cố sự, kia là...

Hồng Hoang lịch!