Lịch Hồng Hoang

lich-hong-hoang
Tác giả:Zhttty
Dịch

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Lịch Hồng Hoang - Zhttty

Giới thiệu:

Một câu truyện đã phát sinh thật lâu về trước...

Đó là niên đại nhân loại trầm luân trong vô biên huyết sắc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong...

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ...

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân...

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời...

Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu...

Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là...

Lịch Hồng Hoang!