Lăng Thiên Kiếm Thần [C]

lang-thien-kiem-than-c
Convert
Giới thiệu:

Võ Lâm đệ nhất thiên tài Lăng Trần, nhân tông môn gặp đại biến mà tu vi tận phế, võ công hoàn toàn biến mất. Tại mệnh huyền một đường chi tế, Lăng Trần trong lúc vô tình có được "Lăng Thiên kiếm kinh" Võ Lâm thần công , phế mạch trùng tu, từ nay về sau thông Kiếm đạo, ngưng Kiếm Tâm, ngộ Kiếm Ý, cuối cùng thành một đời Kiếm Thần!