Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành

Tác giả:Liễu Hạ Huy
Thể loại:Ngôn Tình
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Truyện này cấm sưu tầm, lý do nằm trong danh mục Thiên Hạ Cấm Thư của BNS.

Truyện còn có tên khác: Nhà bên có cô bé hàng xóm mới lớn.