Lâm Uyên Hành

lam-uyen-hanh
Tác giả:Trạch Trư
Thể loại:Huyền Huyễn
Dịch Truyện Hay

Thảo luận, góp ý, tham gia dịch, xin mời vào: [Thảo Luận] Lâm Uyên Hành - Trạch Trư

Giới thiệu:

Tô Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, cuộc đời mình hơn mười năm Thiên môn trấn, chỉ có bản thân là người.

Hắn càng không nghĩ đến Thiên môn trấn bên ngoài, phương viên trăm dặm, là lừng lẫy nổi danh khu không người.

Trong đêm đen gặp vực sâu mà đi, tu đến xốc lại tinh thần, như đi băng mỏng!