Kiếm Tốt Quá Hà [C]

kiem-tot-qua-ha
Tác giả:Nọa Đọa
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm Truyện Hay Promote to front
Giới thiệu:

Tiểu nhân vật, cũng có đại thành tựu!

Một tốt qua sông, chỉ có tiến không có lùi! Một kiếm nơi tay, đúc lại huy hoàng!