Kiếm Tinh

kiem-tinh
Thể loại:Huyền Ảo
Sưu tầm
Giới thiệu:

Ưu nhã, kiêu ngạo, một lòng vì kiếm.

Lấy quy tắc của kiếm, diễn hóa bản mệnh tinh, kiếm phá vạn pháp.

Lúc yên lặng, bạch y như tuyết, giữ kiếm mỉm cười. Lúc tức giận, kiếm phá trời cao, máu nhuộm trời xanh.

Người cầm kiếm, một kiếm trong tay, rực rỡ như trời sao bất diệt, đó là kiếm tinh!