Kiếm Thánh Trùng Sinh [C]

kiem-thanh-trung-sinh
Tác giả:Mặc Ngũ
Convert
Giới thiệu:

- Kiếp trước, thiện chí giúp người lại gặp người lấn, hại sư tỷ chết thảm, làm chí ái nuốt hận, tiếc nuối cả đời.

- Trọng sinh, nắm chặt kiếm trong tay, thủ hộ đã từng bị đoạt đi hết thảy, nghịch thiên cải mệnh!

- Một thế này, cầm một kiếm, diệt Vạn Giới! Một người một kiếm, tuyệt thế Kiếm Thánh!