Kiếm Phá Cửu Thiên [C]

Tác giả:Hà Vô Hận
Convert
Giới thiệu:

Một kiếm tru tiên phật, một kiếm táng thần ma!

Hắn vốn là Hoàng thành đệ nhất võ đạo thiên tài, lại bị vị hôn thê thiết kế phá huỷ đan điền, không cách nào tu hành.

Tuyệt vọng chi tế, lại phát hiện trong cơ thể có dấu một tòa Kiếm Thần mộ!

Mười tám đạo thần bí mộ bia, khắc ấn lấy vô thượng kiếm đạo tuyệt học, trong mộ càng có một đạo thần kiếm chi hồn, tên là Táng Thiên!

Từ đó về sau, một cái từ xưa đến nay chưa hề có Kiếm Thần ngang trời xuất thế, uy chấn Cửu Thiên!