Kiếm Lai

kiem-lai
Dịch Truyện Hay

Mời các bạn độc giả tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Mời mọi người chung sức vừa soát lỗi vừa kiếm ngọc với bộ truyện này tại: [DBCH] Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Giới thiệu:

Trời đất bao lai, sự lạ không gì không có. Ta - Trần Bình An - chỉ có một kiếm, có thể bạt núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên!