Kiếm kiếm siêu thần [C]

Convert

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

《 kiếm kiếm vượt qua thần 》 xuất từ tác giả lục đạo trầm luân chi bút, là một bộ tiểu thuyết huyền ảo, hiện ở vào còn tiếp trạng thái. Nên sách nhân vật chính là Lâm Tiêu, chuyện xưa giảng thuật bình thường không có gì lạ bình thường bang phái tiểu lâu la lâm tiêu Bàn Tay Vàng (Trộm) rốt cuộc đến sổ sách, từ đó rút kiếm đi về hướng thế giới.