Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C]

Tác giả:Tiêu Cẩn Du
Convert Truyện Hay Promote to front

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Tiêu Cẩn Du.
Thứ hạng cao nhất từng đạt: Top 10 lượt đọc tại BNS.
Đề xuất của converter Độ Kiếp Chi Vương [C] Quy Nhất [C] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C] Tuyệt Đại Đế Tế [C].
Đọc thêm các truyện mình convert ở đây Truyện Phương convert.

Giới thiệu:

Ta là muôn đời nhân gian một kiếm tu, Chư Thiên phía trên đệ nhất tiên.