Chương 63: chuyển nhà

Số từ: 18

Quyển 1: Thế giới mới
Nguồn: bachngocsach.com

Những chương tiếp theo mình sẽ đăng trên vip-reader của BNS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.