Khoa - Ma - Mộng giới

khoa-ma-mong-gioi
Tác giả:Bảo ca
Sáng tác
Giới thiệu:

Chưa biết tới khi nào thì kết thúc
Chẳng biết từ bao giờ sẽ bắt đầu
Đôi khi thấy mình chết đi một lúc
Khi đồng tử chẳng phân biệt sắc mầu
Là khi ta thấy những luồng sáng sau ô cửa kính. Thấy tâm hồn trong sáng của ta khi chưa sinh ra. Đời:
Khi chưa có người đặt câu hỏi
Khi ta chưa biết câu trả lời
Khi vũ trụ chưa có trái đất
Khi thượng đế chưa nặn nên hình người
Khi nhân loại chào đời bằng tiếng khóc
Đến khi đứa nhóc chớm biết nở nụ cười
Khi con người chưa trở nên độc ác
Khi lòng tốt không quý giá như vàng
Khi ngày trôi chỉ tính bằng ánh sáng
Là khi ta biết trân trọng dòng thời gian
Ta sống làm kiếp một con người
Thuận theo tự nhiên mà luân hồi
Khi còn sống tay chỉ làm điều tốt
Đến khi nằm xuống sẽ tự nhiên mỉm cười
Vàng bạc khi ta sinh không cầm đến
Tới khi chết cũng chẳng thể mang theo
Lời ca ta cứ truyền ra cảm hứng
Cho những ngày sau còn cất lời vang reo