Khấu Vấn Tiên Đạo [C]

khau-van-tien-dao
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Đề Cử
Giới thiệu:

Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần bất ngờ mà ngộ nhập tiên đạo, ở trên đường cầu tiên giãy giụa đi về phía trước. Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn cầu đạo chi tâm vẫn như cũ không giảm mảy may. Lại quay đầu, núi xanh vẫn như xưa mà người cũ đã thành xương trắng.