Khai Thiên Lục [C]

Tác giả:Huyết Hồng
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Sinh tồn, rất dễ dàng.

Tồn tại, rất gian nan.

Tộc của ta, muốn không phải là sinh tồn thấp hèn, mà là ngẩng đầu, cao ngạo tồn tại.

Tộc của ta, thề không làm nô!