Huyết Nhiễm Trường Sinh [C]

huyet-nhiem-truong-sinh-convert
Tác giả:Dạ Khai Hoa
Thể loại:Huyền Ảo
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Pháp bất cô khởi, trượng cảnh phương sinh; đạo bất hư hành, ngộ duyên tắc ứng. Ba độ Luân Hồi, chỉ vì quay về cố thổ, đoạt lại cái kia đã bị long đong nhiều năm vô thượng vinh quang. Khổ luyện 72 tuyệt kỹ, chỉ vì chinh chiến Tam Giới, đạp huyết vấn tiên, khiến thương sinh cúi đầu, ta từ Tiêu Dao. . .