Huyết Kiếm Tu La

huyet-kiem-tu-la
Sáng tác
Giới thiệu:

(Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cùng góp ý để mình cải thiện.)

Thiên diễn đại lục lấy võ vi tôn, mạnh được yếu thua, thiên tài khắp nơi, người người tranh bá.

Thiếu niên Lâm Thiên, người mang tuyệt thế huyền mạch, cầm kiếm nơi tay diệt sát kẻ thù.

Kiếm pháp siêu việt, nhất kiếm diệt thương khung.

Có ân báo ân, có báo oán. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta một, ta trả lại mười.