Huyền Trần Đạo Đồ [C]

Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Theo đuổi Tiên Đạo lộ, gồ ghề không bằng phẳng, sóng ngầm mãnh liệt, hơi có không phải liền vạn kiếp bất phục, một vị tư chất bình thường Tu Chân giả Lưu Ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm mà bước lên vô hối đạo đồ...

Tiên hiệp cố sự, tháng năm dằng dặc, chậm rãi tu hành, cầu Trường Sinh lộ.

Cảnh giới ban đầu: Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Linh Anh Kỳ.

(Truyện không não tàn yy không thăng cấp nhanh không bàn tay vàng, nvc ăn hành thường xuyên .Truyện diễn biến chậm thường kể xen vào cuộc đời của nv phụ để dễ hình dung tính cách hoàn cảnh và cốt truyện).