Hồng Hoang Chi Hạo Thiên Truyền Kỳ [C]

Convert
Giới thiệu:

Mạt pháp thời đại tự bạo thân hình Hạo Thiên Đại Đế dưới cơ duyên xảo hợp trùng sinh đã đến Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa sơ kỳ, đã trở thành Đạo Tổ Hồng Quân môn hạ một cái đồng tử, mà lại xem sau khi sống lại hắn có thể không thoát khỏi Thánh Nhân khôi lỗi thân phận trọng chấn Thiên Đế uy danh.