Hoạt Nhân Cấm Kỵ [C]

hoat-nhan-cam-ky
Thể loại:Kinh Dị, Linh Dị
Convert
Giới thiệu:

Trong sinh hoạt lưu truyền rất nhiều cấm kỵ, thí dụ như lúc ăn cơm đũa không thể cắm tại trong chén, đi đường ban đêm thời điểm không thể quay đầu … …

Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có người không tin.
Như vậy, hậu quả chính là chết, hoặc là, sống không bằng chết!

Thôn của chúng ta bên trong truyền miệng một cái cấm kỵ, chính là không thể động bên cạnh giếng tấm bia đá kia, mãi cho đến trong thôn Bát gia động về sau, chuyện kinh khủng, liền bắt đầu liên tiếp phát sinh...