Hoàng Đế

Hoàng Đế
Tác giả:Linh Angel
Sáng tác

Mời các độc giả tham gia thảo luận truyện tại: [Luận Truyện] Hoàng Đế - Linh Angel

Giới thiệu:

Hoa Vũ
“Bên ngoài đẹp đẽ chẳng thư sinh
Phong ba đời trai chẳng bận mình
Hoá thân mũi giáo bảo vệ nước
Nhuốm máu sa trường chẳng cầu vinh”​
Hắn là một kỹ sư cơ khí có niềm đam mê nghiên cứu lịch sử quân sự của thế giới và hơn hết hắn đã trở thành một kẻ xuyên không