Hoa Đô Điên Phong Cuồng Thiểu [C]

hoa-do-dien-phong-cuong-thieu
Sưu tầm
Giới thiệu:

Mười lăm năm sau trở về. Hắn xác thực là bọn hắn nhón chân đều không cách nào ngửa mặt trông lên tồn tại, cái gì thân tình, ái tình, ngay từ lúc mười lăm năm trước cũng đã bị vứt bỏ lại. Nhìn Đệ nhất truyền kỳ cuồng thiếu cường thế trở về, như thế nào ngang dọc đô thị, diễn dịch hắn truyền kỳ nhân sinh.